Forum Ruchu Szensztackiego Strona Główna
  •  Pomoc  •   Szukaj  •   Użytkownicy  •   Grupy  •  Rejestracja  •   Zaloguj  •   Album  • 

 Ogłoszenie 
Nos cum prole pia!

Witamy na Forum dyskusyjnym Ruchu Szensztackiego.
Jest ono miejscem, gdzie mo?na i warto porozmawia? o kwestiach wiary, wspolnoty i ?ycia. Wszystkich ch?tnych zapraszamy


Poprzedni temat :: Następny temat
Kursy?
Autor Wiadomość
oraczowie 

Dołączyła: 15 Wrz 2008
Posty: 8
Skąd: Vantaa, Finlandia
Wysłany: 2008-09-16, 17:04   Kursy?

Jaka jest funkcja reklamowanych tutaj kursów dla rodzin w Ruchu Szensztackim? Jak si? je organizuje i gdzie? Kto prowadzi kursy? Ciekawe by to mo?e by?o, ale dla nas ?le dost?pne...
 
 
Violetta 

Dołączyła: 30 Sie 2006
Posty: 467
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2008-09-16, 19:05   

Kochani!
Kursy w Ruchu Szensztackim oznaczaj? grup? osób np. rodzin, ale te? Sióstr, czy Ojców Szensztackich, którzy razem rozpoczynaj? swoj? formacj? i razem j? kontynuuj?, tworz?c bardzo specyficzn? wspólnot?, z??czon? wi?zami silniejszymi ni? np. grupa rodzin.
Kursy dotycz? rodzin nale??cych do Zwi?zku Rodzin Szensztackich (w Polsce jest 9 kursów) i dla Instytutu Rodzin (w Polsce nie ma tej ga??zi Ruchu).
Wi?cej znajdziecie pewnie na stronie www.szensztat.pl - poszukajcie informacji o Szensztackim Zwi?zku Rodzin.
Pozdrawiam serdecznie z Bydgoszczy!!!
_________________
Bóg jest Ojcem, Bóg jest dobry i dobre jest wszystko, co On czyni.
 
st@nisl@wa 

Dołączyła: 28 Paź 2007
Posty: 243
Skąd: Jastrowie
Wysłany: 2008-09-20, 12:26   

Pozdrawiam serdecznie Go?ci z Finlandii. Ciesz? si? ?e zainteresowa?a Was informacja o tym co dzieje si? w poszczególnych kursach.
Dwa s?owa wprowadzenia.
Ruch Szensztacki jest ruchem religijnej odnowy. Nazwa ruchu pochodzi od miejsca powstania – Szensztat(Niemcy).W dniu 18,10,1914 r. Za?o?yciel – ojciec Józef Kentenich oraz jego wychowankowie z gimnazjum ksi??y Pallotynów zawierzyli swoje Zycie Matce Bo?ej w przymierzu mi?o?ci. Z odwag? i ufno?ci? wyrazili wobec Matki Bo?ej swoje pro?by.
- by z tego miejsca poci?ga?a ku sobie m?ode serca i kszta?towa?a je wed?ug wzoru swojego Syna.
- by kaplica sta?a si? miejscem ?ask, sanktuarium oraz miejscem g??bokiego i ?ywego spotkania z Bogiem.
W ci?gu lat Ruch Szensztacki dynamicznie si? rozwija? a wspomniana kaplica sta?a si? z biegiem lat sanktuarium promieniuj?cym na ca?y ?wiat.
W duchowo?ci Szensztackiej akcentuje si? wiar? w Opatrzno?? Bo??. G?osz?c wiar? w Opatrzno?? Bo??, Ruch Szensztacki pragnie o?ywi? w ludziach wiar? w Boga – kochaj?cego Ojca. Bóg objawi? si? w Jezusie Chrystusie. Dzi?ki ojcowskiej Opatrzno?ci Bóg jest blisko cz?owieka i nieustannie do?wiadcza on Jego obecno?ci w codziennym ?yciu, w konkretnych wydarzeniach, w ludziach, we wspólnocie oraz w otaczaj?cym ?wiecie.
Ruch Szensztacki stara si? wychowywa? osoby do ?ycia z ?ywej wiary, by za wszystkim, co cz?owiek przezywa, co go spotyka, odkrywa? Boga, który nieustannie do niego mówi i oczekuje jego odpowiedzi.
Do dzie?a Szensztackiego nale?y ponad 25 wspólnot, które razem tworz? jedn? Rodzin? Szensztack?. Elementem jednocz?cym jest duchowo??. Zewn?trzna struktura Ruchu jest zró?nicowana.
Ka?da ze wspólnot posiada swoj? to?samo??, rozwija si? autonomicznie a jednocze?nie swoim ?yciem ubogaca ca?e Dzie?o Szensztackie, s?u??c mu zgodnie z otrzymanym powo?aniem.
Szensztackie Dzie?o Rodzin zró?nicowane jest na lig?, zwi?zek i instytut( w Polsce tej ostatniej wspólnoty jeszcze nie ma). S?u?ba niesiona przez siostry i kap?anów z Instytutów Szensztackich ma na celu pomoc rodzinie, by ?y?a po katolicku oraz pog??bia?a swoj? wiar? i mi?o??, by swoje codzienne ?ycie budowa?a na fundamencie sakramentu ma??e?stwa a jej cz?onkowie d??yli do ?wi?to?ci j jako dojrzali katolicy w??czali si? w ewangelizacj? wspó?czesnego ?wiata.
Formacja w Zwi?zku Rodzin jest permanentna i odbywa si? w ma?ych, trwa?ych, ponad diecezjalnych wspólnotach tworzonych na wzór ?ycia konsekrowanego. W czasie spotka? formacyjnych rodziny inspirowane s? wychowawczo, by m?? i zona poprzez prace nad sob? rozwijali swoje osobowo?ci i stawali si? dla swoich dzieci dojrza?ymi katolickimi wychowawcami
Oryginalnym rysem powo?ania do Zwi?zku Rodzin jest decyzja na ?ycie wspólnotowe. Realizuje si? ono we wspólnocie kursu, grupy, okr?gu jak równie? na p?aszczy?nie krajowej i mi?dzynarodowej. Najg??biej i najpe?niej wspólnota w Zwi?zku Rodzin dochodzi do g?osu w kursie. Kurs jest wspólnot? ?ycia, wychowania i misji – s?u?by Ko?cio?owi w duchu warto?ci chrze?cija?skich. Kurs w oryginalny sposób kszta?tuje swoje ?ycie wspólnotowe oraz wypracowuje chrze?cija?sk? tradycj? w duchu idea?u kursowego. Dla rodzin, które go tworz? w ci?gu ca?ego ?ycia jest ?rodowiskiem rozwoju – gdzie w duchu wolno?ci i mi?o?ci daj? swój konkretny wk?ad, ubogacaj?c innych oraz otwieraj?c si? na duchowe bogactwo innych rodzin. Zwi?zek Rodzin realizuj?c charyzmat Szensztatu – buduje komuni? Ko?cio?a oraz now? kultur?.
Zach?cam do bli?szego poznania naszej wspólnoty. Z rado?ci? pomog? pozna? wspólnot? Zwi?zku Rodzin do której nale??. Szcz??? Bo?e . Stasia Lech :)

:) :)
_________________
Na zawsze TAK do Bo?ego prowadzenia
 
oraczowie 

Dołączyła: 15 Wrz 2008
Posty: 8
Skąd: Vantaa, Finlandia
Wysłany: 2008-09-27, 19:53   

Dziekujemy za szczególowa odpowiedz (cos mi sie polskie znaki nie chcialy wlaczyc, przepraszam) :)

Czyli rozumiem tak: Zwiazek rodzin formuje sie na kursach z ta sama grupa co roku i w czasie miedzy kursami zyje we wspolnocie z innymi rodzinami szensztackimi w swoim terenie.

Jak bysmy chcieli uczestniczyc w takim kursie, to jak to wyglada w praktyce? W Polsce pewnie sa jakies kursy dla poczatkujacych? Albo w samym Szensztacie... Z jednej strony chcielibysmy ewentualny kurs stworzyc razem z naszymi "sasiadami" tutaj, ale nie wiem, czy z tego cokolwiek wyjdzie. Siostry szensztackie przynajmniej kiedys byly w Petersburgu, a to niedaleko.

A jak wyglada uczestnictwo w Lidze rodzin?

Rzadko teraz zagladamy na liste, bo dzidzia ma sie lada dzien urodzic i troche jest zajec z tym zwiazanych :)

Pozdrawiamy z Finlandii,

Dorotka i Juho
 
 
oraczowie 

Dołączyła: 15 Wrz 2008
Posty: 8
Skąd: Vantaa, Finlandia
Wysłany: 2008-09-28, 13:08   

Jeszcze takie pytanko: nasi sasiedzi znalezli informacje, wg ktorych do Instytutu (i tym samym do Zwiazku) rodzin nie moga byc dopuszczeni ludzie, ktorzy wspolzyli przed malzenstwem, rozwiedli sie albo zrobili aborcje. Widze oczywiscie sens w tym, ale zastanawiam sie jak to jest we wspolczesnym swiecie.

Sa bowiem ludzie, ktorzy bez wlasnej winy nie mieli zadnego wychowania katolickiego (albo mieli je w formie niezle pokreconej), ale poznajac nauke Kosciola, zaakceptowali ja i od tej pory mocno sie jej trzymaja w zyciu. No i jesli wtedy maja za soba np. malzenstwo, ktore Kosciol stwierdzil za niewazne, to juz nie moga wstapic do Zwiazku?
 
 
oraczowie 

Dołączyła: 15 Wrz 2008
Posty: 8
Skąd: Vantaa, Finlandia
Wysłany: 2008-10-22, 14:16   

Jednak ju? nasi przyjaciele tutaj uzyskali odpowied? z samego Szensztatu, ?e wymienione przeze mnie wy?ej warunki nie dotycz? Zwi?zku, lecz wy??cznie Instytut Rodzin. Z tym si? spokojnie mo?emy pogodzi?.

Czy kto? mo?e zna odpowiedzi na jakie? z naszych innych pyta??

A tak na marginesie: nasza córeczka Maria Teresa urodzi?a si? 8-go pa?dziernika :) Mia?a troch? ?ó?taczki, wi?c dopiero wczoraj z mam? wróci?y do domu.
 
 
Barbara 


Dołączyła: 12 Sty 2007
Posty: 149
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2008-10-22, 15:17   

Wszystkiego najlepszego dla Marii Teresy i jej dzielnej mamy oraz szczesliwego taty

Pozdrawiamy z Bydgoszczy
_________________
Zjednoczeni mi?o?ci?...
 
Violetta 

Dołączyła: 30 Sie 2006
Posty: 467
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2008-10-22, 18:51   

Wszystkiego najlepszego dla Marii Teresy oraz Jej nabli?szych wraz z zapewnieniem o modlitwie w Sanktuarium Zawierzenia w Bydgoszczy!
Pozdrawiam serdecznie!
_________________
Bóg jest Ojcem, Bóg jest dobry i dobre jest wszystko, co On czyni.
 
st@nisl@wa 

Dołączyła: 28 Paź 2007
Posty: 243
Skąd: Jastrowie
Wysłany: 2008-10-23, 21:02   

Pozdrawiam serdecznie z Jastrowia. Gratuluj? narodzin Marii Teresy. ?ycz? by Bóg b?ogos?awi? ca?ej waszej Rodzinie .
Podaj? kontakt do Sióstr w Sankt Petersburgu . portatrix@mail.ru Siostr? Prze?o?on? jest Siostra Adela. Napiszcie bezpo?rednio do Niej. Ona najlepiej odpowie jakie istniej? realne ,mo?liwo?ci Waszej formacji.
Z darem modlitwy . Stasia
:s?onko: :s?onko: :s?onko:
_________________
Na zawsze TAK do Bo?ego prowadzenia
 
oraczowie 

Dołączyła: 15 Wrz 2008
Posty: 8
Skąd: Vantaa, Finlandia
Wysłany: 2008-10-23, 21:23   

Dziekujemy za wszystkie gratulacje :) Nastepnie sie przygotowujemy do chrztu malej, ktory sie odbedzie 1-go listopada.

st@nisl@wa napisał/a:
Podaj? kontakt do Sióstr w Sankt Petersburgu . portatrix@mail.ru Siostr? Prze?o?on? jest Siostra Adela. Napiszcie bezpo?rednio do Niej. Ona najlepiej odpowie jakie istniej? realne ,mo?liwo?ci Waszej formacji.

Dzieki. Czy siostry tam mówia po polsku? A jak nie, to w jakim jezyku?
 
 
Violetta 

Dołączyła: 30 Sie 2006
Posty: 467
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2008-10-23, 21:25   

Tak, w Rosji i na Bia?orusi pracuj? Siostry z Polski lub pochodz?ce z tych krajów, ale które odbywa?y formacj? w Polsce, z ca?? pewno?ci? dogadacie si? po polsku.
Pozdrowienia z Bydgoszczy!!!
_________________
Bóg jest Ojcem, Bóg jest dobry i dobre jest wszystko, co On czyni.
 
st@nisl@wa 

Dołączyła: 28 Paź 2007
Posty: 243
Skąd: Jastrowie
Wysłany: 2008-10-23, 21:34   

Tak ,oczywi?cie s? to nasze Siostry z Polski .
Dorotko czy Twój ma? tez mówi po polski. Czy inne Rodziny które s? zainteresowane nasz? wspólnot? te? mówi? po polsku.
To wa?ne by zrozumia?y co Siostra do nich mówi.
Nawi??cie kontakt ze Siostrami W Sankt Petersburgu.
A mo?e byliby?cie zainteresowani rekolekcjami w Polsce w okresie letnim? Mo?e po??czy? to z odwiedzinami swoich Rodzin w Polsce ?
Ciesz? si? i Bogu dzi?kuje za Wasze zainteresowania. Stasia :) :) :)
_________________
Na zawsze TAK do Bo?ego prowadzenia
 
oraczowie 

Dołączyła: 15 Wrz 2008
Posty: 8
Skąd: Vantaa, Finlandia
Wysłany: 2008-10-28, 18:25   

st@nisl@wa napisał/a:
Dorotko czy Twój ma? tez mówi po polski. Czy inne Rodziny które s? zainteresowane nasz? wspólnot? te? mówi? po polsku.
To wa?ne by zrozumia?y co Siostra do nich mówi.
Nawi??cie kontakt ze Siostrami W Sankt Petersburgu.
A mo?e byliby?cie zainteresowani rekolekcjami w Polsce w okresie letnim? Mo?e po??czy? to z odwiedzinami swoich Rodzin w Polsce ?
Ciesz? si? i Bogu dzi?kuje za Wasze zainteresowania. Stasia :) :) :)

W tym watku najczesciej wlasnie pisal maz zamiast Dorotki, wiec chyba spoko ze zrozumieniem polskiego ;) Ale ta inna rodzina niestety nie, to sa Amerykanin i Finka. W sumie by nam chyba najlepiej odpowiadaly katechezy po angielsku. Tak to do SPb mamy 380 km, ale ta granica jest ciezka... Do Frankfurt/Hahn sie tez leci za 10 € najtaniej, a to chyba blisko Szensztatu jest.

Dziekujemy za namiary i wskazówki, musimy pogadac tez z ta druga rodzina :)
 
 
izolda0401 


Dołączyła: 30 Mar 2008
Posty: 66
Skąd: Koszalin
Wysłany: 2008-10-29, 14:10   

pozdramiam wszystkich ktorych znam kocham was
_________________
nie chce isc z przodu bo nie znam drogi nie chce isc za toba bo nie nadarze ale chce isc kolo ciebie i w razie czego opszec sie o twoje ramie
 
 
st@nisl@wa 

Dołączyła: 28 Paź 2007
Posty: 243
Skąd: Jastrowie
Wysłany: 2008-11-05, 12:42   

Pozdrawiamy z Jastrowia. :)
Mamy dobr? wiadomo?? . W Szensztat jest Siostra Angela która pochodzi z USA. Ma ju? kontakt z Rodzin? z Finlandii.
Podajemy jej adres Sr.M.Angela *<schoenstatt.international.eng@s-ms.org>*
Dorotko mo?ecie do Siostry pisa? w j?zyku angielskim. Siostra Angela ch?tnie Wam pomo?e i zapozna z Dzie?em Szensztackim.
Pocz?tkiem Waszej formacji mo?e by? np. kr?g Pielgrzymuj?cego Sanktuarium.
Z wszystkimi szczegó?ami zapozna Was Siostra Angela.
Wspieramy modlitw? Wasze pierwsze kroki na drodze wspólnotowej.
Z darem modlitwy Stasia i Stefan
:s?onko: :s?onko: :s?onko:
_________________
Na zawsze TAK do Bo?ego prowadzenia
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FISubSilver v 0.3 modified by Nasedo