Forum Ruchu Szensztackiego Strona Główna
  •  Pomoc  •   Szukaj  •   Użytkownicy  •   Grupy  •  Rejestracja  •   Zaloguj  •   Album  • 

 Ogłoszenie 
Nos cum prole pia!

Witamy na Forum dyskusyjnym Ruchu Szensztackiego.
Jest ono miejscem, gdzie mo?na i warto porozmawia? o kwestiach wiary, wspolnoty i ?ycia. Wszystkich ch?tnych zapraszamy


Poprzedni temat :: Następny temat
S?ownik Poj?? Szensztackich
Autor Wiadomość
Janek Engel 
Administrator


Dołączył: 20 Sie 2006
Posty: 700
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-01-24, 22:48   S?ownik Poj?? Szensztackich

Wiecie co... Troch? drazni mnie ta cz??? Forum... Zreszt? chyba nie tylko mnie ;) ... Jest ona zdecydowanie ZBYT PUSTA :!: Czas chyba najwy?szy co? z tym zrobi? :D

Ja widz? na to dwa sposoby... Dwie ró?ne mo?liwo?ci... Albo podejmujemy dyskusje na temat ka?dej z cz??ci Duchowo?ci Szensztatu (np.: Sanktuarium, Przymierze Mi?o?ci, Kapita? ?ask, Duchowy Porz?dek Dnia, itd...) w osobnych tematach, albo... Albo robimy to w sposób nieco bardziej niekonwecjonalny, a przez to mo?e i ciekawszy ;) ... Ostatnio w pewnej rozmowie pad? pomys? stworzenia S?ownika Poj?? Szensztackich, tak aby ka?dy kto nie jest w ?aden sposób zwi?zany z Ruchem, móg? w ?atwy sposób po?apa? si? o co w tym wszystkim biega i co oznaczaj? te tajemnicze zwroty... My?l?, ?e mog?oby to by? okazj? do podzielenia si? pewnego rodzaju ?wiadectwem, motywacj? do bli?szego zapoznania si? z najwa?niejszymi ideami Ruchu, a przy okazji dobr? zabaw? :D . I do tej w?a?nie zabawy zapraszam wszystkich! Oczywi?cie jedno nie wyklucza drugiego ;) i jezeli ktokolwiek pragnie zapocz?tkowa? tradycyjn? dyskusj? w osobnym temacie to równie? zapraszam serdecznie :D .

ZASADY TWORZENIA S?OWNIKA:
1. G?ównym celem jest wyja?nienie danego poj?cia cz?owiekowi, który nic o Szensztacie nie wie, staramy si? wi?c pisa? jak najprostszym j?zykiem ;) .
2. Has?a mog? dotyczy? praktycznie wszystkiego, co zwi?zane jest z Ruchem Szensztackim w Polsce, lub na ?wiecie.
3. Ka?de has?o musi posiada? rozwini?cie, czyli jego wyja?nienie. Im dok?adniejsza definicja tym lepsza.
4. Has?a nie musz? uk?ada? si? alfabetycznie.
5. Has?a mog? si? powtarza?, pod warunkiem, ?e w wyja?nieniu zostaje dodane co? nowego.
6. Jeden post - jedno has?o. Jednorazowo mo?na poda? tylko jedno has?o. Pozwoli to ka?demu skupi? si? bardziej na konkretnym ha?le, a tak?e zapobiegnie podaniu wszystkich ;) hase? przez jedn? osob?. W przysz?o?ci umo?liwi to równie? posegregowanie hase?, lub wydzielenie najlepszych definicji do osobnych tematów :D .
7. Definicje nie musz? by? kompletne i nie musz? wyczerpywa? tematu! To mimo wszystko ma by? zabawa ;) , tyle, ?e pozyteczna :D .
To narazie tyle... ?ycz? wszystkim mi?ej zabawy :D .
_________________
"Nie s?d?cie, a nie b?dziecie s?dzeni; nie pot?piajcie, a nie b?dziecie pot?pieni; odpuszczajcie, a b?dzie wam odpuszczone. Odmierz? wam bowiem tak? miar?, jak? wy mierzycie" ?k 6, 37-38
 
kl. Grzegorz 

Dołączył: 28 Sie 2006
Posty: 22
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2007-01-27, 16:23   

Bardzo dobry pomys?!!! Dla mnie, który jestem zielony w Szensztacie to bedzie super rozwiazanie. Napiszcie jak mozna i gdzie "podlaczyc sie" do jakiejs grupy. Pozdrawiam!
 
 
Janek Engel 
Administrator


Dołączył: 20 Sie 2006
Posty: 700
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-01-28, 20:16   MPHC!

Co? widz?, ze narazie tu cicho, wi?c podam pierwsz? definicj? ;)

MPHC! - skrót od pierwszych liter powiedzenia O. Za?o?yciela: "Mater Perfectam Habetit Curam!" - (?ac.) "Matka doskonale si? zatroszczy" Kazd? trudn? spraw? O. Kentenich zwyk? powierza? Matce Bo?ej, jako najlepszej Matce i opiekunce... I nigdy si? nie zawiód? ;)
_________________
"Nie s?d?cie, a nie b?dziecie s?dzeni; nie pot?piajcie, a nie b?dziecie pot?pieni; odpuszczajcie, a b?dzie wam odpuszczone. Odmierz? wam bowiem tak? miar?, jak? wy mierzycie" ?k 6, 37-38
 
Violetta 

Dołączyła: 30 Sie 2006
Posty: 467
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-01-28, 21:29   

To ja te? ku odwadze dla innych....

MTA (?ac. Mater Ter Admirabilis) - Matka Trzykro? Przedziwna to tytu? jaki nosi nasza Matka Bo?a, która w Szensztacie czcona jest jako Córka Boga Ojca, Matka Syna Bo?ego i Oblubienica Ducha ?wi?tego.
_________________
Bóg jest Ojcem, Bóg jest dobry i dobre jest wszystko, co On czyni.
 
pakmen 


Dołączyła: 21 Sie 2006
Posty: 459
Skąd: Brzoza / Toru?
Wysłany: 2007-01-28, 22:42   

o.Józef Kentenich - (1885 - 1968) niemiecki duchowny Ko?cio?a katolickiego, za?o?yciel Mi?dzynarodowego Ruchu Szensztackiego (od miejsca za?o?enia Schönstatt w Niemczech).
Zmar? w opinii ?wi?to?ci. Jego proces beatyfikacyjny zosta? otwarty w 1975.
_________________
"?eby co? si? zdarzy?o, ?eby mog?o si? zdarzy?... trzeba marzy?" J.Kofta
 
krzemo 
Admin w stanie spoczynku


Dołączył: 20 Sie 2006
Posty: 1271
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-01-28, 22:53   Akty za?o?ycielskie

Akty za?o?ycielskie stanowi? fundament ca?ego dzie?a Szensztackiego...

Wyró?niamy trzy akty za?o?ycielskie...
Pierwszy wyg?oszony 18.X.1914 który tak naprawd? zapocz?tkowa? ca?e dzie?o...
Drugi wyg?oszony na progu drugiej wojny ?wiatowej (18.X.1939) obowi?zkowa lektura dla osób przygotowuj?cych si? do Przymierza w duchu aktu in blanco
Trzeci akt sk?ada si? z trzech wyk?adów wyg?oszonych w 1944r. (24.IX 18.X 8.XII) jest on fundamentem dla przymierza mi?o?ci in scriptio

Wymienia si? tak?e tzw. "akt przedza?ozycielski" z 27.X.1912 b?d?cy pierwszym wyk?adem naszego Za?o?yciela do uczniów ni?szego Seminarium Ojców Pallotynów w Szensztacie (gdzie zosta? ojcem duchownym). Jego tre?ci? jest "zapowied? nowego Szensztatu, jego idei i prawa rozwoju"
_________________
MAMA jest po naszej stronie :!:
 
krzemo 
Admin w stanie spoczynku


Dołączył: 20 Sie 2006
Posty: 1271
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-01-28, 22:58   Szensztat

Polska nazwa Szensztat pochodzi od niemieckiego s?owa Schoenstatt tzn. pi?kne miejsce...

Schoenstatt to miejscowo?? w Niemczech ko?o Koblencji gdzie powsta?o Dzie?o Szensztackie i sk?d rozprzestrzeni?o si? na ca?y ?wiat
_________________
MAMA jest po naszej stronie :!:
 
pakmen 


Dołączyła: 21 Sie 2006
Posty: 459
Skąd: Brzoza / Toru?
Wysłany: 2007-01-30, 23:46   

Prasanktuarium - stanowi niewielki ko?ció?ek z przytulnym wn?trzem i obrazem Matki Bo?ej Trzykro? Przedziwnej w niemieckiej miejscowo?ci Schönstatt, gdzie zosta? za?o?ony Ruch Szensztacki. We wn?trzu znajduje si? barokowy o?tarz z obrazem Matki Bo?ej, figury Aposto?ów Piotra i Paw?a oraz figura ?w. Micha?a Archanio?a.
W tym szczególnym miejscu pielgrzymi mog? szczególnie wyprasza? ?ask? zadomowienia, ?ask? wewn?trznej przemiany oraz ?ask? gorliwego apostolstwa.
_________________
"?eby co? si? zdarzy?o, ?eby mog?o si? zdarzy?... trzeba marzy?" J.Kofta
 
pakmen 


Dołączyła: 21 Sie 2006
Posty: 459
Skąd: Brzoza / Toru?
Wysłany: 2007-01-30, 23:52   

Sanktuarium MTA - Sanktuaria s? budowane na ca?ym ?wiecie na wzór Prasanktuarium w Schönstatt (taki sam wygl?d zewn?trzny, taki sam o?tarz itp.) Ka?de z sanktuariów jest duchowym centrum Ruchu Szensztackiego.
Na ?wiecie obecnie jest 179 sanktuariów MTA w tym 6 w Polsce: w ?widrze (Centrala Ruchu Szensztackiego w Polsce), w Józefowie k.Warszawy, w Winowie k.Opola, na Górze Che?mskiej w Koszalinie, w Zabrzu-Rokitnicy oraz w Bydgoszczy na Piaskach.
_________________
"?eby co? si? zdarzy?o, ?eby mog?o si? zdarzy?... trzeba marzy?" J.Kofta
 
Justol 


Dołączyła: 28 Sie 2006
Posty: 201
Skąd: Radlin
Wysłany: 2007-01-31, 19:07   

Krzy? Jedno?ci - Ma on szczególne znaczenie w Ruchu Szensztackim. Ukazuje on jedno?? Chrystusa i Jego Matki, zjednoczonych z Ojcem w przymierzu mi?o?ci. Krzy? ten wyra?a intencj?, aby wszyscy tworzyli jedno?? z Jezusem i Maryj? w Bogu Ojcu.
_________________
"O, mój Jezu, có? powiesz na te wszystkie moje szale?stwa?..." ?w. Tereska (B 3r).
 
 
Marzena 


Dołączyła: 04 Wrz 2006
Posty: 40
Skąd: Wyst?p (diec.Bydgoska)
Wysłany: 2007-02-01, 12:48   Powitanie.

W Ruchu Szensztackim mo?ecie si? spotka? z bardzo charakterystycznym
powitaniem w j?zyku ?aci?skim:

NOS CUM PROLE PIA --- BENEDICAT VIRGO MARIA

co oznacza: niech ze swoim Dzieci?tkiem b?ogos?awi nam Dziewica Maryja.

(Wymawia si?: nos kum prole pija – benedikat virgo marija)
 
Violetta 

Dołączyła: 30 Sie 2006
Posty: 467
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-02-01, 19:02   

Chcia?abym uzupe?ni? histori? Krzy?a Jedno?ci, bo to mo?e by? ciekawe. A poza tym ten Krzy? jest wa?nym symbolem dla wspólnoty Pa? Szensztatu:
"Krzy? wykonali m?odzi Ojcowie Szensztaccy z Chile, pierwszy raz stawiaj?c go w Sanktuarium w Bellavista (Santiago/Chile) w wigili? Bo?ego Narodzenia 1960 roku. Pi?? lat pó?niej chilijska rodzina szensztacka podarowa?a ten kosztowny krzy? o. Kentenichowi z okazji Jego 80 urodzin, które obchodzono wtedy w Rzymie.
Nieca?y miesi?c pó?niej, 12 grudnia 1965 roku, Krzy? Jedno?ci sta? si? darem wdzi?czno?ci o. Kentenicha dla wspólnoty Instytutu Pa? Szensztatu. Aktualnie oryginalny Krzy? Jedno?ci znajduje si? w Sanktuarium w Stuttgarcie w Niemczech.
Razem z o. Kentenichem – my Panie Szensztatu - czujemy si? zobowi?zane w dzia?aniach na rzecz or?dzia, jakie niesie ze sob? i w sobie Krzy? Jedno?ci - by tam, gdzie ?yjemy mog?a wzrasta? i by? piel?gnowana prawdziwa jedno?? serc, jedno?? mi?dzy narodami i kulturami.
W podarowanym przez Za?o?yciel Krzy?u Jedno?ci odczytujemy nasze pos?annictwo jako Panie Szensztatu. Dlatego ten w?a?nie krzy? jest znakiem przynale?no?ci do naszej wspólnoty i przypomina nam, by?my na wzór Maryi, stoj?cej pod krzy?em, wype?nia?y nasze zadanie w ?wiecie i dla ?wiata.
Dnia 24 grudnia 1965 roku, po powrocie z Milwaukee, o. Kentenich powiedzia?:
"Zawsze jest tak, ze dzie?a Bo?e musz? prowadzi? na krzy? i tak te? by?o,... to by? krzy?. Wy pomagacie mi w niesieniu mojego krzy?a". Tak te? Krzy? Jedno?ci sta? si? symbolem nierozerwalnej ??czno?ci wspólnoty Pa? Szensztatu z osob? i poslannictwem naszego Za?o?yciela dla Ko?cio?a." (oprac. na podstawie www.frauen-von-schoenstatt.de)
_________________
Bóg jest Ojcem, Bóg jest dobry i dobre jest wszystko, co On czyni.
 
Janek Engel 
Administrator


Dołączył: 20 Sie 2006
Posty: 700
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-02-14, 18:16   Kapita? ?ask

Kapita? ?ask - skarbiec, w którym gromadzone s? wszelkie ?aski jakie MTA zsy?a na nas... Ka?dy z Cz?onków Ruchu (i nie tylko ;) ) mo?e z?o?y? do dyspozycji MTA wszelkie swoje wyrzeczenia, postanowienia, trudno?ci, cierpienia, s?abo?ci, smutki, rado?ci, dobre uczynki, zwyci?stwa i pora?ki.... Wszystko co tylko przyjdzie do g?owy ;) . Poniewa? MTA najlepiej wie czego komu potrzeba, sama rozdziela ?aski wyproszone powy?szymi wk?adami z?o?onymi do Kapita?u ?ask. Symbolem tego Kapita?u jest stoj?ca w ka?dym Sanktuarium st?giew z napisem: "Nic bez Ciebie, nic bez nas", w której sk?adane s? spisane na kartkach wk?ady do Kapita?u, a tak?e intencje.
_________________
"Nie s?d?cie, a nie b?dziecie s?dzeni; nie pot?piajcie, a nie b?dziecie pot?pieni; odpuszczajcie, a b?dzie wam odpuszczone. Odmierz? wam bowiem tak? miar?, jak? wy mierzycie" ?k 6, 37-38
 
o. Wojtek 

Dołączył: 11 Wrz 2006
Posty: 10
Skąd: Józefów
Wysłany: 2007-02-16, 22:52   dot. tzw. Nos cum prole pia

Mo?e dwa s?owa na temat niekoniecznie ?aci?skiego brzmienia co polskiego znaczenia:
Niech nas swym Dzieci?tkiem - b?ogos?awi (i sprzyja - dodaj? niektórzy) Dziewica Maryja"
 
Mamisia 
To ja ;)


Dołączyła: 13 Lis 2006
Posty: 628
Skąd: Józefów/Bydgoszcz
Wysłany: 2007-06-26, 00:39   Akt oddania si? MTA

O Pani moja i Matko moja,
Tobie po?wi?cam si? ca?kowicie.
Ofiarowuj? Ci dzisiaj mój wzrok, mój s?uch,
moje usta, moje serce
ca?ego(??) siebie bez ?adnych zastrze?e?.
A je?eli ju? do Ciebie nale??, o dobra Matko,
to prosz? Ci?, strze? mnie
jako Twojej w?asno?ci i Twojego dobra. Amen.
_________________
Ka?dy z nas jest Anio?em z jednym skrzyd?em. Je?li chcemy pofrun??, musimy mocno si? obj?? ;)
Ostatnio zmieniony przez Mamisia 2008-10-04, 12:42, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FISubSilver v 0.3 modified by Nasedo