Forum Ruchu Szensztackiego Strona Główna
  •  Pomoc  •   Szukaj  •   Użytkownicy  •   Grupy  •  Rejestracja  •   Zaloguj  •   Album  • 

 Ogłoszenie 
Nos cum prole pia!

Witamy na Forum dyskusyjnym Ruchu Szensztackiego.
Jest ono miejscem, gdzie mo?na i warto porozmawia? o kwestiach wiary, wspolnoty i ?ycia. Wszystkich ch?tnych zapraszamy


Poprzedni temat :: Następny temat
ideal osobisty
Autor Wiadomość
brzoska

Wysłany: 2007-02-25, 22:31   ideal osobisty

Pie?? m?odzie?y - Schoenstatt


Ojcze, Ty podarowa?e? nam imi?,
Jeszcze wcze?niej nim ziemia powsta?a.
Ojcze, Ty nam zawsze swoj? mi?o?? dawa?e?,
Dlatego, ?e dzie?mi twoimi jeste?my.

Jeszcze wcze?niej zanim pierwszy ptak ?piewa?,
Jeszcze wcze?niej zanim pierwszy g?os d?wi?k wyda?.
Jeszcze wcze?niej zanim pierwszy kwiat by?,
By? Twój obraz przed nami przejrzysty,
A Ty ju? nasze imi? zna?e?.
Ty ju? zna?e? nasz? t?sknot?,
Nasze bycie ju? zaakceptowa?e?.
Ty widzia?e? sens naszego ?ycia,
Twojemu duchowi dales przez nas wiac
Jeszcze wcze?niej zanim Abrahama powo?a?e?.

W ka?dym dniu wida? Twoje znaki,
W ka?dym dniu jeste? nam bliski,
W ka?dym dniu darujesz nam okazj?,
Przygotowujesz nas na twoje polecenie,
Pomagasz nam nasze imi? jasno wiedzie?.
 
pakmen 


Dołączyła: 21 Sie 2006
Posty: 459
Skąd: Brzoza / Toru?
Wysłany: 2007-02-25, 22:41   

S?owa ?adne tylko melodii nie znam... mo?e uda?oby si? wklei? jaki? d?wi?k...
_________________
"?eby co? si? zdarzy?o, ?eby mog?o si? zdarzy?... trzeba marzy?" J.Kofta
 
brzoska

Wysłany: 2007-02-26, 00:29   

kochani nie do konca chodzi tutaj o spiewanie, podczas naszego ostatniego skupienia na Piaskach, zarowno wspolnota dziewczat i chlopcow, doszla do tego, ze jest w nas prawdziwa tesknota za konkretna formacja, mamy plany jak to ruszyc, a forum niech stanie sie miejscem dzielenia przemysleniami,
niech slowa hymnu uswiadomia nam jak wielkim darem Boga jest ideal osobisty,jak gleboko zakorzeniony jest on w duchowosci Szensztatu, jesli ktos jeszcze watpi, ze mozna mowic o duchowowsci Szensztatu odsylam do Milosci i odpowiedzialnosc, tam jest piekna definicja duchowosci.
wiecej o ideale osobisty pojawi sie juz wkrotce

[ Dodano: 2007-02-27, 14:07 ]
Jak powinienem rozpozna? mój idea? osobisty?

Droga zwyczajna: aby zrozumie? zwyczajne ?ród?a poznania musimy przypomnie? sobie, ?e Pan Bóg mówi do nas nie tylko przez s?owa, ale tak?e przez swoje czyny. Pan Bóg mówi do nas przez s?owa Pisma ?wi?tego, przez wewn?trzne natchnienia i o?wiecenia, lecz tak?e mówi przez swoje czyny- przez to, ?e Pan Bóg obdarzy? mnie wyj?tkowym i oryginalnym usposobieniem, wyposa?aj?c mnie do wyznaczonego mi szczególnego zadania...
Musz? przyjrze? si? sobie, jak ró?norakie posiadam sk?onno?ci i jak prowadzi mnie ?aska Bo?a.
(J. Kentenich, 1935)

Ucz si? szczerze poznawa? samego siebie

Zosta?e? stworzony przez Boga jako niepowtarzalna osoba. Odkryj swoja oryginalno??:
- twój temperament, sangwinik, choleryk, melancholik, flegmatyk;
- twoje szczególne cechy jako kobiety czy m??czyzny;
- ró?norodne, naturalne i nadprzyrodzone zdolno?ci, twoje mocne i s?abe strony, wylicz je i zanotuj;
- co inni mówi? o Tobie? Co chwal? a co krytykuj??
- Je?li chcesz odkry? kim naprawd? jeste?, co Ci? inspiruje i jakie s? Twoje prawdziwe zainteresowania, wystarczy, ?e przyjrzysz si? sobie w dzia?aniu.
Przypomnij sobie momenty, osoby i prze?ycia, które Ci? ca?kowicie poch?ania?y i zajmowa?y, jak równie? momenty, w których dozna?e? cierpienia, chwile szcz??cia i poczucia bezpiecze?stwa, momenty g?ebokiego bólu i rozczarowania.

Czas na zastanowienie si? nad sob?....

cdn...

z opracowania ojca Romualda
 
brzoska

Wysłany: 2007-03-05, 13:49   

-------------------------------------------------------------------------------------------------


- Jak? szczególn? cech? mojego usposobienia chcia?abym/chcia?bym uszlachetni? i da? Bogu w darze?
- Jakiej postawy ode mnie jako kobiety, m??czyzny oczekuje ode mnie Bóg wzgl?dem innych? Co oceniam jako dobre, pozytywne w mojej postawie? Co nale?y wzmocni??
- Jak? cech? mi?o?ci uwa?am za motywacj? mojego post?powania wzgl?dem innych? (szacunek, ofiarno??...?)
- Czy w kontaktach z lud?mi kieruj? si? rozs?dkiem czy te? uczuciem? Co uwa?am za najwa?niejsze? (uczucia, refleksje...?)
- Jakiej motywacji wewn?trznej, w moim odczuciu, oczekuje ode mnie Bóg w stosunku do otoczenia, znajomych, obowi?zków w pracy, szkole, na studiach? Motyw konkretnych postaw – jak?/jakim chcia?abym/chcia?bym by? i dlaczego?
- W czym pragn? na?ladowa? MTA? Która ze scen Ewangelii, tajemnic jest mi szczególnie bliska?
- Wspólny mianownik, co jest wa?ne, co si? liczy duchowo, inspiruje, co ma warto??, co duchowo zdoby? i jak?


Ojciec Kentenich mówi o dwóch nami?tno?ciach – zmys?owo?ci i dumie. Przenikaj? si? one wzajemnie. W jednakowy sposób s? chciane i warto?ciowane przez Boga. Zadanie polega na poznaniu swojej g?ównej nami?tno?ci i pracy nad ni?.

1.Zmys?owo?? – mo?e sta? si? podstaw? heroicznego idea?u ?yciowego, uzdalnia do najwi?kszych ofiar. W zmys?owo?ci ?yje spontaniczne d??enie do uszcz??liwiania ludzi. Potrzeby innych staj? si? warunkiem do obudzenia zdolno?ci niesienia pomocy.

2.Duma – d??enie do bohaterskich czynów. G?ównym przedmiotem tej nami?tno?ci nie jest mi?o??, a cze??. Potrzeba walki, czyli przeszkód do pracy nad ni?.

Na podst. Wychowanie jako spotkanie, ks. Zygmunt Czaja.
ZACH?CAM DO LEKTURY!
 
brzoska

Wysłany: 2007-03-08, 12:37   

Która z nami?tno??i jest w Tobie silniejsza?

Czy bardziej jeste? typem, który charakteryzuje si? oddaniem, który lubi piel?gnowa? kontakty osobowe, ch?tnie pomaga i po?wi?ca sie dla innych, ale czasami wpda w niebezpiecze?stwo narzucania si? innym i jest zabójczy?
A mo?e jeste? typem zdobywczym, cz?owiekiem, który je?li zajdzie potrzeba, jest gotowy stan?? do walki, jest aktywnym organizatorem, pragnie widzie? swoje sukcesy i osi?gni?cia, ale czasami równie? jest sk?onny do tego, by szuka? pochwa? i podziwu oraz dominowa? nad innymi?

Aby odkry? swoj? g?ówn? nami?tno?? odpowiedz sobie na nast?puj?ce pytania:
Do czego d??ysz i co w tej chwili ca?kiem ?wiadomie planujesz?
O czym my?lisz i co robisz, gdy jeste? zupe?nie sam?
Jak sp?dzasz wolny czas, gdy masz wolno?? wyboru?
Jakie s? Twoje marzenia i pragnienia?
Czy masz jakie? szczególne zainteresowania, hobby, które rzeczywi?ci sprawia Ci rado???


Chyba konieczne tu jest pewne wyja?nienie, tak na wszelki wypadek. Nie jest to przepis na idea? osobisty. Ka?dy jest inny i prowadzi go inna droga. Jedna z zasad szensztackich mówi „W tym, co konieczne – jedno??, w w?tpliwo?ci – wolno??” (za ksi?dzem Czaj?). Ka?dy dzia?a na swój w?asny sposób.
Pozdrawiam :)
 
Violetta 

Dołączyła: 30 Sie 2006
Posty: 467
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-03-08, 18:35   

Zgadzam si? z Aga, ?e ka?dy ma swoj? drog? do odkrycia idea?u osobistego, ale te wskazówki bardzo pomagaj?, bo pozwalaj? odkry? nasz osobisty idea? jako co?, co od zawsze w nas tkwi, a nie jako co? zewn?trznego, co do nas "przysz?o".
Dzi?ki za temat, Aga!
_________________
Bóg jest Ojcem, Bóg jest dobry i dobre jest wszystko, co On czyni.
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FISubSilver v 0.3 modified by Nasedo