Forum Ruchu Szensztackiego
Zapraszamy wszystkich cz?onków i sympatyków Ruchu Szensztackiego

SMM Bydgoszcz - ?yczenia- Bo?e Narodzenie 2010

ArthurW - 2010-12-24, 00:33
Temat postu: ?yczenia- Bo?e Narodzenie 2010
"Nie bójcie si?! Oto zwiastuj? wam rado?? wielk?, która b?dzie udzia?em ca?ego narodu;
dzi? w mie?cie Dawida narodzi? si? wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan...".

Oto Bóg podarowa? nam najlepszy prezent ?wi?teczny- swego Syna Umi?owanego. Przyszed? w ubóstwie, ch?odzie i na uboczu, z dala od pa?aców, bogatych domów i zaszczytów. Narodzi? si? w?ród maluczkich, pierwsze ho?dy przyjmuj?c od ubogich pasterzy.

Oczekiwany, obiecywany, przepowiadany przez proroków przyszed? i zamieszka? po?ród w?drowców, przybyszów, zwierz?t w u?yczonym pomieszczeniu za miastem.

Przyszed?. I nazwali go Emmanuel, bo oto Bóg zamieszka? z nami. Dziel?c si? t? rado?ci? i ?ask? jak? Mi?o?? Bo?a nas obdarowa?a, ?yczymy wszystkim dobrych, b?ogos?awionych i radosnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Niech Pan, który ma moc przemieniania ludzkich serc, narodzi si? na nowo w Waszych sercach i w sercach tych pozostanie. Niech dzi? narodzony obdarzy Was swoim pokojem, ?ask?, b?ogos?awie?stwem, rado?ci? i pomy?lno?ci? przez wszystkie dni zbli?aj?cego si? Nowego Roku.


?yczy

Szensztacka M?odzie? M?ska (Bydgoszcz)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group