Forum Ruchu Szensztackiego
Zapraszamy wszystkich cz?onków i sympatyków Ruchu Szensztackiego

SMM Bydgoszcz - Spotkanie 13.11.2010

Pablo - 2010-11-17, 16:38
Temat postu: Spotkanie 13.11.2010
Nasze dzisiejsze spotkanie na Bydgoskich Piaskach przy Sanktuarium Matki Trzykro? Przedziwnej zapocz?tkowa?o cykl spotka? typowo o tematyce Szensztackiej , jak?e potrzebnych do okre?lenia grupy jak? jeste?my ,do okre?lenia nas samych i do jakiego Ruchu nale?ymy .Ka?dy z nas chc?c rozwija? si? poprzez Szensztat i w jego duchowo?ci ,wie ?e do rozwoju naszej grupy potrzebujemy konkretnych i rzetelnych wiadomo?ci o jego powstawaniu ,o ludziach przyczyniaj?cych si? do jego rozwoju ,a przede wszystkim o Ojcu Za?o?ycielu Józefie Kentenichu .

First encounter. Na pocz?tku szybko zabrali?my si? do zapoznania si? z krótk? biografi? Ojca Za?o?yciela ,która unaoczni?a nam jak dla grupy m?odzie?y m?skiej jest to wa?na posta? . To od pracy wychowawczej Ojca nad ch?opcami zacz??o si? Wielkie Dzie?o Ruchu Szensztackiego .Kolejne spotkania o których b?dziecie informowani ,b?d? kontynuacj? tematu o Ojcu Kentenichu .Tematy te b?d? podejmowane i uk?adane chronologicznie co pozwoli na ugruntowanie wiedzy .

"Ufajcie! Módlcie si?, a otrzymacie to, o co prosicie... Przeka?cie Matce Bo?ej w moim imieniu wasze pro?by, a Ona wam pomo?e.." O.KentenichPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group